rhy.fi
Etusivu
Seuran historiaa
Eräsavun juhlatila
Jäsenyyttä hakeville
Seuratiedotteet Suojattu
Jaostojen tiedotteet Suojattu
Yleiset ohjeet Suojattu
Kuvagalleria
Palaute sisällöstä Suojattu
SRVA

 

 

Jäsenyyttä hakeville

KLMV jäseenyydestä kiinnostuneelle

Seuran käytäntönä on pitää 3-6 koejäsentä kerrallaan, jolla varmistetaan koejäsenelle riittävä tuki ja opastus seuran säännöistä sekä toimintatavoista. Seuran hyväksytyille koejäsenille nimetään seuran varsinaisista jäsenistä tukihenkilö, joka vastaa ensisijaisesti uuden jäsenen opastuksesta.

Koejäsenen valinnassa eduksi katsotaan seuran metsästysalueella asuminen, metsästysmaiden vuokraaminen seuralle, seuran jäsenen suositus sekä aiempi metsästyskokemus. 

Jos olet kiinnostunut hakemaan seuran jäsenyyttä, voit lähettää vapaamuotoisen jäsenhakemuksen seuran sihteerille sähköpostilla osoitteeseen:
kormulaunonenmv ( miukumauku ) gmail.com

Kerro hakemuksessa vähintään

  • Nimi, syntymäaika, asuinpaikka
  • metsästyskokemus
  • mahdollisuus vuokrata metsästysmaita seuran käyttöön
  • mahdolliset suosittelijat

Voit myös kertoa laajemmin itsestäsi ja taustoistasi päätöksenteon helpottamiseksi. 

Otteet seuran säännöistä:

4§ 
Seuran varsinaiseksi ja koe- tai nuorisojäseneksi seuran kokous voi hyväksyä henkilön, jota seuran hallitus yleiselle kokoukselle esittää ja joka sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Metsästäjäliiton Etelä-Hämeen piiri ry:n sääntöjä ja päätöksiä.

Varsinaiseksi ja koejäseneksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran kokouksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.
...
Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä alle 18-vuotias henkilö. Nuorisojäsenyys kestää siihen saakka, kunnes nuorisojäsen täyttää 20 vuotta. Samana vuonna, kun nuorisojäsen täyttää 20 vuotta, on seuran kokouksen päätettävä nuorisojäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

Kannatusjäseneksi seuran hallitus voi hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea seuran toimintaa. Kannatusjäsenet maksavat seuran talvikokouksen erikseen henkilölle ja oikeuskelpoisille yhteisöille päättämän vuosittaisen tai kertakaikkisen maksun.


Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuran varsinaiseksi jäseneksi liittyessään liittymismaksun, jonka suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää. Koe- tai nuorisojäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä
ole äänioikeutta.

Muutoin koe- tai nuorisojäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä, paitsi että koe- tai nuorisojäsen voi metsästää ainoastaan varsinaisen jäsenen valvonnassa ja että koe- tai nuorisojäsenen hirvieläinjahtiin
osallistumisesta päättää seuran hallitus. Nuorisojäsenenä vähintään 2 vuotta ollut ja 15 vuotta täyttänyt nuorisojäsen saa kuitenkin äänioikeuden ja oikeuden metsästää ilman seuran jäsenen valvontaa.

Koe- tai nuorisojäsen on velvollinen suorittamaan liittymismaksun sinä vuonna, kun hänet on hyväksytty seuran varsinaiseksi jäseneksi.

Liittymismaksun lisäksi seuran varsinainen jäsen ja koejäsen on velvoitettu maksamaan vuotuisen jäsenmaksun ja nuorisojäsen puolet vuotuisesta jäsenmaksusta, jonka suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää.

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös